Is ]k PZ Ԩ ɥV ۤӪ Fx | v Wۥj
Un [nX] 
 
 
??
  ??Cu B?v?  
  B?v?[h?] / 432?
k:B?v?  ?: 16-10-20        

?vI??gn?{?{iP?DYuu?RBYuu??vIВ̒?Yy??VɐE?t?sY?Q?ΒҐ??

B?v?
? B ? ռB ? ڒo
? ?BYY~ ?? BY??? ?? ?YH
? ?tu ? ?[Yաp ? I?]?Ps
? 馹? Ԓ? ޷ Ԓ? Rђ[F?Y
Ԓ? ޷?y?YS? ԓ? ?~箓 ?? ??]
?? ?? Ԓ? ?YŦ Ԓ? ??YS?
Ԓ? ʒ? lcYo ʒԒ? ???u
ʒԒ? ???? ʒԒ? BY͒ ʒԓ? [?YdSdB
ʒ?? [?Ͳ ʒ?? ? ʒԒ? ?e
ʒԒ? R?Ya ʒԒ? ?Y ג? tu
גԒ? Ͳ? גԒ? ?? גԒ? Ͳ?YHq
גԓ? ? ג?? Kt ג?? M????g
גԒ? I?? גԒ? ?sY? גԒ? ?Y
’? ?h ’Ԓ? _ ’Ԓ? ?Yv
’Ԓ? ’ԓ? o?[ ’?? ?ҧ
’?? ?惡 ’Ԓ? yV? ’Ԓ? s
’Ԓ? i?? ?? ? ?Ԓ? dY
?Ԓ? ?V?w ?Ԓ? [ ?ԓ? Vt
??? y ??? jN ?Ԓ? ړ
?Ԓ? OɒR ?Ԓ? _ ?? ?V?
?Ԓ? ?ukJ ?Ԓ? ? ?Ԓ? ???Eu
?ԓ? ?[ ??? |ͼB ??? ?
?Ԓ? e?? ?Ԓ? A?? ?Ԓ? ??
ƒ? ? ƒԒ? ŦO? ƒԒ? ?
ƒԒ? h? ƒԓ? B ƒ?? yYy?
ƒ?? ?ڒ ƒԒ? ?YH ƒԒ? ?_
ƒԒ? m?? Β? ΒԒ? W?ַ
? ? ? ~ ? ?s\
? O ?? e?? ??
? ? ⸪ ? oS?u
? ? I??g,l??? Ԓ? I
Ԓ? ?a Ԓ? ?? ԓ? QY?
?? {A? ?? ? Ԓ? ?
Ԓ? ?B Ԓ? ^?h ʒ? sI
ʒԒ? f ʒԒ? h? ʒԒ?
ʒԓ? ?? ʒ?? ?R ʒ?? Y?
ʒԒ? ʵu ʒԒ? ?i ʒԒ? ?d
ג? `v? גԒ? גԒ? ?
גԒ? F? גԓ? ? ג?? ??
ג?? ˓ גԒ? ړ גԒ? ڤ?
גԒ? ?o? ’? աp ’Ԓ? ?
’Ԓ? ?p ’Ԓ? ? ’ԓ? ??Kt
’?? ’?? ??u ’Ԓ? _
’Ԓ? j ’Ԓ? ޷ ??
?Ԓ? ?? ?Ԓ? ?? ?Ԓ? ?A
?ԓ? oSYץ[ ??? ??? ??
?Ԓ? ?? ?Ԓ? ?Y? ?Ԓ? ?Y?
?? ®y ?Ԓ? ??? ?Ԓ? ???
?Ԓ? I ?ԓ? ?Y?? ??? ?YS?
??? ?JJ? ?Ԓ? Hq^ ?Ԓ? ?
?Ԓ? ?d?J ƒ? ?? ƒԒ? l
ƒԒ? ???? ƒԒ? yD ƒԓ? gdDAd
ƒ?? E ƒ?? ?j ƒԒ? wj
ƒԒ? oH ƒԒ? ?? Β? ҧ??
ΒԒ? E?? ΒԒ? H ΒԒ? ۬|?v
Βԓ? ē Β?? HqWa Β?? ?
ΒԒ? l? ΒԒ? x۔В ? ??
ΒԒ? Ȓ? ?EyU?U ȒԒ? ?Kt
ȒԒ? ??D ȒԒ? ?S Ȓԓ? ??,??
Ȓ?? ??HH Ȓ?? ?d?? ȒԒ? ??
ȒԒ? Hu ȒԒ? {AY?e ãe? ?˪E
ãe]? ik ãe]? ? ãe]? eRdeR
ãe]? ??dY{A?u IK?dL?AYuu(??) ? ?
? ? ? ? ?
?? ??? ?? ? ?
? ? ? ?? ? ??
Ԓ? y Ԓ? ? Ԓ? ??}??
ԓ? ?e?? ?? W? ?? ?]
Ԓ? ? Ԓ? } Ԓ? ?eY?u
ʒ? S? ʒԒ? ??s ʒԒ? ???
ʒԒ? ڒ ʒԓ? |u ʒ??
ʒ?? V?t? ʒԒ? ?? ʒԒ? ??
ʒԒ? |ã ג?  גԒ? ?⓯lZZ
גԒ? ??? גԒ? ũj גԓ? n??j??
ג?? ?o ג?? ? גԒ? ??
גԒ? _? גԒ? N ’? ΔY
’Ԓ? _ ?? ?I ?Ԓ? ?Kt
?Ԓ? B?_ ?Ԓ? ?U ?ԓ? m?
??? E? ??? ? ?Ԓ? GΓ~
?Ԓ? ??? ?Ԓ? 锵?j ?? ?_?
?Ԓ? ?Ԓ? I ?Ԓ?
?ԓ? ??? W? ??? ?
?Ԓ? ? ?Ԓ? ??ã[ ?Ԓ? ?j
ƒ? ?vˤB?l ƒԒ? eÔeeR? ƒԒ? `gVj
ƒԒ? Ԓ ƒԓ? dk ƒ?? U@?
ƒ?? ? ƒԒ? ? ƒԒ? ?˺N
IוA(??) ? ???? ? ?\?jY?u
? ?~ ? GΓ~T ?? ?
?? ?u? ? ?? ? y
? ?? ? yy Ԓ? |u
Ԓ? ? Ԓ? ֢ ԓ? d?Ò
?? y ?? ?}? Ԓ? tu
Ԓ? ? Ԓ? C ʒ?
ʒԒ? ʒԒ? ? ʒԒ? ??
ʒԓ? ?Y ʒ?? ? ʒ?? Rd
ʒԒ? ? ʒԒ? U?Y ʒԒ? y
ג? ? גԒ? ??? גԒ? r
גԒ? Hq?? גԓ? GΓB~j ג?? A~
ג?? ? גԒ? ? גԒ? ?Zk
גԒ? ? ’? V? ’Ԓ? ?
’Ԓ? ռB ’Ԓ? ɦn? ’ԓ? HH?
’?? ?u?Y} ’?? ?? ’Ԓ? ?|
’Ԓ? ?? ’Ԓ? ?? l?
?Ԓ? B ?Ԓ? BYuu ?Ԓ? Q?
?ԓ? }u ??? jj ??? 򳩭
?Ԓ? ?kd ? ???? ? R
? ] ? B ?? ƥ
?? ?ɔ ? ?? ? ?a
? ? Ԓ? ?B
Ԓ? ?] Ԓ? ? ԓ? Bc
?? ޷ ?? Ԓ? ???
Ԓ? ? Ԓ? ? ʒ? ?
ʒԒ? ^ ʒԒ? ?? ʒԒ? ?
ʒԓ? l? ʒ?? ?]y ʒ?? ʦwB
ʒԒ? Z ʒԒ? ?? ʒԒ?
ג? ʒԔOegY גԒ? ?? גԒ? ?
גԒ? ?? גԓ? ? ג?? ?DYY?
ג?? sB?YS? גԒ? ?uY גԒ? o?
גԒ? ?V ’? ?Y ’Ԓ? ?
’Ԓ? ?? ’Ԓ? ?ޱ ’ԓ? ??
’?? ʪ ’?? ’Ԓ? B?_
’Ԓ? k?? ’Ԓ? ?? ?? ?
?Ԓ? ?? ?Ԓ? ??Q? ?Ԓ? ??͔Hq͔Hq
?ԓ? S?Y{A ? ???q?uu ? ^
? ? ? uu ?? ?Yl?
?? ? ? ?? ? 鬡
? ?? ? ? Ԓ? pKEt?
Ԓ? ? Ԓ? ?? ԓ? yt
?? ??Ygd ?? lH} Ԓ? S??
Ԓ? o?? Ԓ? ?? ʒ? ?YS?
ʒԒ? ? ʒԒ? ~? ʒԒ? ??
ʒԓ? ? ʒ?? ?E ʒ?? ռB
? ?? ? A? ? ]u
? ?? n??? ?? j
? ?z ? Q?? ? @
? Ԓ? ?Sj Ԓ? ?y?
Ԓ? ҧ? ԓ? J ?? ?jR
?? Ɠd?n Ԓ? XX Ԓ? ???
Ԓ? ? ʒ? ͧ ʒԒ? ???
ʒԒ? ה ʒԒ? ???ȵv? ʒԓ? ?sY?
ʒ?? ? ʒ?? l? ʒԒ? ?
ʒԒ? ? ʒԒ? ?u ג? ?`?
גԒ? ? גԒ? _?? גԒ? ?
גԓ? ? (??)B?v? ??F? ???